20.09.2018 | 16:16
RO RU EN

Noutăți

Concurs de angajare a 2 consultanți în cadrul Oficiului teritorial Bălți al CNAJGS
Oficiul teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunță concurs de angajare a 2 consultanți.Cerințe de ocupare a pos...
Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat anunță prelungirea concursului de angajare a 1 consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS
Cerințe de ocupare a postului: studii superioare în drept;cunoașterea limbilor română și rusă;abilități de utilizare a computerului;abilități de interacțiune și comu...
Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS anunţă prelungirea concursului de selectare a 2 parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare
Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), parajuri...
Oficiul teritorial Comrat al CNAJGS anunţă prelungirea concursului de selectare a 6 parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare
Oficiul teritorial Comrat al CNAJGS anunţă prelungirea concursului de selectare a 6 parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare. DESCRIEREA POZIŢIEI: Pot...
Cursuri de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, în colaborare cu Institutul Național al Justiției organizează cursuri de instruire pentru avocații care ac...
Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS anunţă prelungirea concursului de selectare a 3 parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare
Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), parajuri...
Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat anunță concurs de angajare a 1 consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS.
Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat anunță concurs de angajare a 1 consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS. Cerințe de ocupar...
ÎN ATENȚIA INSTITUȚILOR PUBLICE SUBORDONATE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE; INSTITUȚIILOR PUBLICE AUTONOME ÎN CADRUL AUTORITĂȚILOR JUDECĂTOREȘTI, PROCURATURII; ALTE ORGANE DE DREPT SPECIALIZATE
Prin prezenta vă aducem la cunostință că la data de 12.07.2018, prin Hotărîrea CNAJGS nr.13, au fost aprobate modelele noi de chestionare privind solictarea/acordarea asi...
Consultarea Standardelor de calitate ale activității avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
În cadrul proiectului “O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psihosociale”, implem...
Thumb small unnamed  1
Ateliere de instruire: Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS
Ca rezultat a lansării proiectului “ Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemu...