23.03.2019 | 09:17
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 6 din 26 februarie 2019 cu privire la excluderea din Registrul național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a avocaților care nu mai acordă acest tip de servicii
Hotărârea nr.5 din 26 februarie 2019 cu privire la deciderea repartizării unităților suplimentare de para-juriști în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat, începînd cu anul 2019
Hotărârea nr. 1 din 26 februarie 2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2019 de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anii 2018-2020
Hotărârea CNAJGS nr. 4 din 26 februarie 2019 cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs cu privire la selectarea avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat la cerere şi suplinirea listei avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat
Hotărârea CNAJGS nr.3 din 26 februarie 2019 cu privire la actualizarea componenței comisiei de concurs privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat în raza de activitate a Oficiului teritorial Bălți
Hotărârea CNAJGS nr. 2 din 26 februarie 2019 cu privire la aprobarea raportului de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2018
Dispoziția Președintelui CNAJGS nr. 1 din 26 februarie 2019 privind desemnarea persoanei care va asigura interimatul funcției de președinte
Hotărârea nr. 23 din 27 decembrie 2018 cu privire la modificarea punctului 3 din Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărirea Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat nr.22 din 19 decembrie 2008
Hotărârea nr. 22 din 27 decembrie 2018 cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor
Hotărârea nr. 21 din 27 decembrie 2018 cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale