22.04.2019 | 11:04
RO RU EN

Noutăți

Au fost operate modificări la Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat
Stimați avocați, Cu multă bucurie vă comunic, că începând cu 1 ianuarie 2019, mărimea unității convenționale în baza căreia se calculează remunerația avocaților pentru ...
Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS anunţă concurs pentru selectarea a 2 para-jurişti pentru acordarea asistenţei juridice primare
Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), parajuri...
Oficiul teritorial Comrat al CNAJGS anunţă prelungirea concursului de selectare a 6 para-juriști pentru acordarea asistenţei juridice primare.
Oficiul teritorial Comrat al CNAJGS anunţă prelungirea concursului de selectare a 6 parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare. DESCRIEREA POZIŢIEI: Pot...
Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat anunță concurs prelungit de angajare a doi consultanţi în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS
Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat anunță concurs prelungit de angajare a 2 consultanţi în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS. Cerinț...
Evaluarea necesităţilor de instruire în utilizarea tehnologiilor informaţionale
Dragi avocate, dragi avocați, Vă invităm să completați acest chestionar electronic anonim de evaluare a necesităților de instruire în utilizarea tehnologiilor informați...
Atelier de instruire: "Acordarea asistenței juridice calificate, determinarea strategiilor de caz pentru protecția victimelor violenței sexuale si a celei bazate pe stereotipurile de gen"
La data de 17 și 18 decembrie 2018, Uniunea Avocaților din Moldova, în colaborare Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, vor organiza 2 a...
Atelier de instruire: Prestarea serviciilor juridice garantate de stat pentru victimele şi potențialele victime ale traficului de fiinţe umane: noi tendinţe şi provocări
Avocații care acordă asistență juridică garantată de stat, sunt invitați de a participa la seminarul de instruire: Prestarea serviciilor juridice garantate de stat pentru...
Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat anunță prelungirea concursului de angajare a doi consultanţi în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS
Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat anunță prelungirea concursului de angajare a 2 consultanţi în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS.Ce...
O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psihosociale
În perioada aprilie-octombrie 2018, în cadrul proiectului “O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate persoanelor cu dezabilități intelect...
Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS anunţă prelungirea concursului de selectare a 2 parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare
Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), parajuri...