20.01.2019 | 15:33
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea CNAJGS nr.2 din 20 februarie 2018 cu privire la actualizarea componenței comisiei de concurs privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat în raza de activitate a Oficiului teritorial Bălți
Hotărârea CNAJGS nr. 1 din 20 februarie 2018 cu privire la aprobarea raportului de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2017
Dispoziția Președintelui CNAJGS nr. 1 din 20 februarie 2018 privind desemnarea persoanei care va asigura interimatul funcției de președinte
Hotărârea nr. 33 din 27 decembrie 2017 cu privire la stabilirea volumului de lucru atribuit avocaților publici
Hotărârea nr. 32 din 27 decembrie 2017 cu privire la aprobarea Curriculumului de instruire continuă a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat victimelor violenței sexuale și a celei bazate pe gen
Hotărârea nr.31 din 27 decembrie 2017 cu privire la aprobarea Curriculumului de instruire continuă a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele de azil
Hotărârea nr.30 din 27 decembrie 2017 cu privire la deciderea repartizării unităților suplimentare de para-juriști în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat, începînd cu anul 2018
Hotărârea nr. 29 din 27 decembrie 2017 cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs cu privire la selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat la cerere și suplinirea listei avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea nr.28 din 27 decembrie 2017 cu privire la excluderea din Registrul național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat a avocaților care nu mai acordă acest tip de servicii
Hotărârea nr. 27 din 27 decembrie 2017 cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor victime ale infracțiunilor