23.03.2019 | 08:36
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea nr. 20 din 27 decembrie 2018 cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărârea nr.19 din 27 decembrie 2018 cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
Hotărârea nr. 18 din 27 decembrie 2018 cu privire la actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
HOTĂRÂREA Nr. 17 din 22 noiembrie 2018 Cu privire la aprobarea formelor actelor de obținere și acordare a asistenței juridice garantate de stat
HOTĂRÂREA Nr. 16 din 22 noiembrie 2018 Cu privire la aprobarea Deciziei Comisiei de concurs cu privire la selectarea a avocatului public și avocatului la cerere pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat
Hotărâre Nr. 9 din 12 iulie 2018 Cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Hotărâre Nr. 8 din 12 iulie 2018 Cu privire la actualizarea listei avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor și solicitanților al statutului de apatrid
Hotărâre Nr. 7 din 12 iulie 2018 Cu privire la actualizarea listei de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor
HOTĂRÂRE Nr. 6 din 12 iulie 2018 Cu privire la actualizarea Registrului naţional al persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat
HOTĂRÂRE Nr. 15 din 12 iulie 2018 Cu privire la aprobarea componenței Comisiei de monitorizare externă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat